Fjellhamar aerial photo - Godt Naboskap

Fjellhamar, som er ett av kommunens lokalsentre, skal videreutvikles som tettsted. Kommunen bygger ny barneskole, et idrettsanlegg med to flerbrukshaller og svømmehall samt gode uteområder på deler av det gamle industriområdet til BMI (Icopal AS). Mellom skolen og boliger som skal bygges på vestsiden av skolebygget, skal vi etablere et levende torg og en god møteplass.
 
De gamle industriområdene rundt Fjellhamar bruk skal transformeres i løpet av de kommende årene. Her skal det bli boliger, næringsarealer, kulturtilbud og nye møteplasser. Det pågår områderegulering for disse områdene (Fjellhamar sentrum og Fjellhamar øst).
 
Dette medfører stor byggeaktivitet, og det kan være mange spørsmål rundt byggearbeidene som dukker opp for deg som nabo. På denne siden får du informasjon om det som skjer. 

Fjellhamar sentrum

Forklaring til kart:
Lilla område: Fjellhamar skole og idrettsbygg
Blått område: Fjellsrud skole og Fjellhamarhallen
Oransje område: Fjellhamar sentrum
Grønt område: Fjellhamar øst

Kontaktinformasjon

Ragnhild Aagesen
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 902 85 044
E-post: 
ragnhild.aagesen@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke