Fjellhamar aerial photo - Godt Naboskap

Kontakt

Fjellhamar skole og idrettsbygg

Steen Blach Sørensen
Prosjektleder
Telefon: 934 41 497
E-poststesor@lorenskog.kommune.no

Ragnhild Aagesen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 902 85 044
E-postragnhild.aagesen@lorenskog.kommune.no

Lenke til prosjektets nettside

Fjellhamar sentrum

Kaspar Sandaker
Avdelingsarkitekt
Telefon: 907 63 109
E-post: kassan@lorenskog.kommune.no

Fjellhamar øst

Karin Linda Glorvigen
Avdelingsarkitekt
Telefon: 477 89 897
E-post: karglo@lorenskog.kommune.no

Fjellsrud skole og Fjellhamarhallen

Ragnhild Aagesen
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 902 85 044
E-postragnhild.aagesen@lorenskog.kommune.no

Grønlia barnehage, utvidelse

Bjørn Rogne
Prosjektleder
Telefon: 92 66 82 70
E-postbjorog@lorenskog.kommune.no

Lenke til prosjektets nettside

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke