Siste nytt om byggearbeidene på Fjellhamar

Skolebygget I skolebygget pågår det mange ulike byggeaktiviteter innvendig. Vi er snart ferdig med bygging av innvendige vegger, og vi har kommet godt i gang med overflatearbeider som maling, montering av himling, snekkerarbeider og gulvlegging. Idrettsbygg Vi er...

Kvelds- og nattarbeider i Kloppaveien

I forbindelse med at vi bygger ny barneskole og idrettsbygg på Fjellhamar, skal vi blant annet oppgradere hovedvannledningen i området. Vannforsyningen skal legges om til alternativ løsning i en periode, og når vannforsyningen skal kobles om, må vi stenge vannet i...

Siste nytt om byggearbeidene på Fjellhamar

Skolebygget Vi har kommet langt med byggearbeidene på skolebygget. Vi har fått bygget store deler av de innvendige veggene, og de tekniske arbeidene med elektronikk, vann- og avløp og ventilasjon er godt i gang. Vi er nå i gang med overflatearbeider, som oppbygging av...

Ingen støyende arbeider i skoleprosjektet i julen

Det kommer til å være rolig på byggeplassen for den nye barneskolen og idrettsbygget på Fjellhamar i romjulen. Byggearbeidene kommer til å gå som normalt fram til torsdag 23. desember, men i romjulen kommer vi kun til å ha arbeider innendørs i skolebygget. Det vil...