Kveldsarbeider i Marcus Thranes vei

I forbindelse med graving av grøfter for regn- og smeltevann mot Marcus Thranes vei kan det bli behov for å jobbe frem til klokken 20:30 mandag til og med torsdag denne uken. Gravearbeidene må ferdigstilles innen torsdag i henhold til avtale med Viken Fylkeskommune,...

Sprengningsarbeider langs Kloppaveien 11.-13. oktober

Arbeidene med å skifte ut vann- og avløpsanlegget langs Kloppaveien fortsetter. I samme område som vi har satt spunt skal vi nå fjerne fjellmasser for å sette ned en vann- og avløpskum. Dette gjøres ved hjelp av en pigghammer. I tillegg til bruk av...

Vann og avløpsarbeider i Kloppaveien

Arbeidene med å skifte ut vann- og avløpsanlegget langs Kloppaveien fortsetter. I samme område som vi har satt spunt skal vi nå fjerne fjellmasser for å sette ned en vann- og avløpskum. Dette gjøres ved hjelp av en pigghammer. Disse arbeidene skal gjøres i uke 40, men...

Trafikkomlegging og støyende arbeider i Kloppaveien

Trafikkavvikling Arbeidene med å skifte ut vann- og avløpsanlegget langs Kloppaveien er i gang. Det er satt opp trafikksikring og byggegjerder langs Kloppaveien. Veien vil som følge av dette oppleves noe smalere enn normalt og fartsgrensen er av sikkerhetsmessige...