Kveldsarbeider i Marcus Thranes vei

I forbindelse med graving av grøfter for regn- og smeltevann mot Marcus Thranes vei kan det bli behov for å jobbe frem til klokken 20:30 mandag til og med torsdag denne uken. Gravearbeidene må ferdigstilles innen torsdag i henhold til avtale med Viken Fylkeskommune,...

Sprengningsarbeider langs Kloppaveien 11.-13. oktober

Arbeidene med å skifte ut vann- og avløpsanlegget langs Kloppaveien fortsetter. I samme område som vi har satt spunt skal vi nå fjerne fjellmasser for å sette ned en vann- og avløpskum. Dette gjøres ved hjelp av en pigghammer. I tillegg til bruk av...

Vann og avløpsarbeider i Kloppaveien

Arbeidene med å skifte ut vann- og avløpsanlegget langs Kloppaveien fortsetter. I samme område som vi har satt spunt skal vi nå fjerne fjellmasser for å sette ned en vann- og avløpskum. Dette gjøres ved hjelp av en pigghammer. Disse arbeidene skal gjøres i uke 40, men...

Trafikkomlegging og støyende arbeider i Kloppaveien

Trafikkavvikling Arbeidene med å skifte ut vann- og avløpsanlegget langs Kloppaveien er i gang. Det er satt opp trafikksikring og byggegjerder langs Kloppaveien. Veien vil som følge av dette oppleves noe smalere enn normalt og fartsgrensen er av sikkerhetsmessige...

Kveldsarbeider onsdag 18. august

Vi jobber med støp av betongvegger i svømmehallen. Det blir nødvendig å jobbe med dette frem til kl. 22.00 i kveld 18.august ettersom støpen som er påbegynt må ferdigstilles før arbeidet kan avsluttes for dagen. Dette skyldes en forsinkelse knyttet til arbeid nær...