Informasjonsmøte om utvidelse av Grønlia barnehage

Lørenskog kommune skal utvide Grønlia barnehage med tre nye avdelinger. Planleggingen av prosjektet er godt i gang. Arkitekten har tegnet bygget og laget en plan for uteområdet. Reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn etter formannskapsmøtet den 17....

Informasjonsmøte om arbeidene

Anleggsarbeidene på Fjellhamar er godt i gang. Siden arbeidene startet i oktober har vi fjernet miljøskadelige masser, stabilisert grunnen slik at vi kan grave ut parkeringskjeller under idrettsbygget, boret stålkjernepeler som skolebygget skal stå på ned til fjell og...