Informasjonsmøte om arbeidene

Anleggsarbeidene på Fjellhamar er godt i gang. Siden arbeidene startet i oktober har vi fjernet miljøskadelige masser, stabilisert grunnen slik at vi kan grave ut parkeringskjeller under idrettsbygget, boret stålkjernepeler som skolebygget skal stå på ned til fjell og...