Informasjonsmøte om utvidelse av Grønlia barnehage

Lørenskog kommune skal utvide Grønlia barnehage med tre nye avdelinger. Planleggingen av prosjektet er godt i gang. Arkitekten har tegnet bygget og laget en plan for uteområdet. Reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn etter formannskapsmøtet den 17....