Trafikkomlegging og støyende arbeider i Kloppaveien

Trafikkavvikling Arbeidene med å skifte ut vann- og avløpsanlegget langs Kloppaveien er i gang. Det er satt opp trafikksikring og byggegjerder langs Kloppaveien. Veien vil som følge av dette oppleves noe smalere enn normalt og fartsgrensen er av sikkerhetsmessige...

Kveldsarbeider onsdag 18. august

Vi jobber med støp av betongvegger i svømmehallen. Det blir nødvendig å jobbe med dette frem til kl. 22.00 i kveld 18.august ettersom støpen som er påbegynt må ferdigstilles før arbeidet kan avsluttes for dagen. Dette skyldes en forsinkelse knyttet til arbeid nær...