Fredag 26. mai skal vi asfaltere veien på fremsiden av det nye idrettsbygget på Fjellhamar, Fjellhamar arena. Dersom vi ikke blir ferdige med asfalteringen da, må vi fullføre tirsdag 30. mai.

Drop off-sonen og gang- og sykkelveien utenfor Fjellhamar arena vil være stengt mens asfalteringsarbeidene pågår.

Gående og syklende langs Marcus Thranes vei må benytte gang- og sykkelveien på den andre siden av veien. Den grønne streken i kartet nedenfor viser rute for de som går og sykler. Det røde området er avsperret.

Kart som viser hvilket område som er avstengt (merket i rødt) og hvor gående og syklende kan komme seg fram (grønn strek).

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Sondre Utkilen dersom du har spørsmål.
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no
Telefon: 46 95 23 64

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke