Arbeidene med Fjellhamar arena, idrettsbygget i prosjektet nye Fjellhamar skole, går fremover og vi går snart over i den avsluttende fasen. Nå skal vi gjøre oss ferdige med å legge fliser i svømmehallen og montere av dører. Denne uken skal vi begynne å teste ventilasjon- og brannsystemene for å klargjøre til fullskalatest. Fullskalatest innebærer simulering av full ordinær drift der driftspersonell betjener alle anlegg og utstyr, og der forhåndsdefinerte hendelser som f.eks. utløst brannalarm inntreffer.

Nå ser det ut til at vinteren endelig begynner å slippe taket, slik at vi kan gjøre ferdig uteområdene. Dessverre for de utvendige arbeidene har ikke vinter helt gitt slipp enda, men etter planen vil produksjonen starte for fult etter påske. Arbeidene vil hovedsakelig bestå i å gjøre ferdig sokkelpuss på fasaden til idrettsbygget, arbeid med aktivitetsparken mellom skole- og idrettsbygget og legging av belegningsstein langs fasade.

Vann- og avløpsarbeider i Kloppaveien

Vi er helt i avslutningsfasen for vann- og avløpsarbeidene i Kloppaveien. Det nye anlegget er koblet til og satt i drift. I neste uke skal vi fjerne brakkeriggen som står ved Fjellhamarhallen. Deretter skal vi reetablere grusplassen og montere nytt lysanlegg på denne, samt planere de områdene som har vært gravd opp.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Sondre Utkilen dersom du har spørsmål.
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no
Telefon: 46 95 23 64

 

 

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke