Etter overleveringen av nye Fjellhamar skole har vi kunnet konsentrere oss mer om arbeidet med idrettsbygget, Fjellhamar Arena. I perioden fra nyttår har vi startet å legge sportsgulvet i idrettshallen, legge fliser i svømmehallen og tette glassfasaden i svømmehallen.

Vi er tilnærmet ferdig med å legge gulvvarme og støpe gulv, samt at vi har kommet godt i gang med å legge fliser i garderober, bad og dusjer. I perioden fremover skal vi gjøre ferdig himlingen og montere teknisk utstyr og sprinkler.

I parkeringskjelleren under flerbrukshallen begynner vi å bli ferdig med himling og teknisk utstyr. I kommende periode vil vi behandle gulvet og gjøre det klart for biler.

Deler av uteområdet på skolen er ikke helt ferdig, dette blir gjort til våren.

Idrettsbygget skal være ferdig 1. juni. Vi har en stram fremdriftsplan, men vi er i rute. Vi jobber nå med å få ferdig de tekniske installasjonene slik at vi kan starte med å teste og integrere systemer.

Her er noen bilder fra idrettsbygget. Trykk på bildet for å få opp større versjon.

Vann- og avløpsarbeider i Kloppaveien

Vann- og avløpsarbeidene i Kloppaveien nærmer seg slutten. Påkoblingen til vann-nettet ved idrettsbygget langs Marcus Thranes vei er ferdig, og vi holder på å tilbakestille overflater.

Arbeidene med flomveien er ferdig, og vi har endelig gjenåpnet gang- og sykkelveien fra Johan Svendsens vei til brua. I dette området gjenstår det å ferdigstille overflater og åpne siste del av turstien.

Det siste som gjenstår av arbeider i Kloppaveien er å koble seg til eksisterende vann- og avløpsanlegg ved Fjellhamarelva ved Montér bygget. Dette arbeidet har dessverre tatt lengre tid enn planlagt på grunn av en vannlekkasje natt til 31. desember 2022. Det vil bli en del arbeider i dette området i tiden fremover og det er beklageligvis litt usikkert når arbeidene vil bli helt ferdig. Ved omkobling fra nytt til gammelt anlegg vil enkelte beboere bli uten vann i en periode. Berørte beboere vil få direkte melding fra kommunen på forhånd.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Sondre Utkilen dersom du har spørsmål.
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no
Telefon: 46 95 23 64

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke