Det var med ydmykhet og stolthet at nye Fjellhamar skole ble overlevert fra prosjektet til kommunen den 22. desember 2022. Etter intensiv og utfordrende byggeprosess på to og et halvt år er endelig nye Fjellhamar skole ferdig. Prosjektet har vært utfordrende, men med meget godt samarbeid mellom prosjektalliansen og alle i Lørenskog kommune, mener vi at sluttresultat er av svært god kvalitet. Takk til tålmodige naboer.

Prosessen med å flytte fra gammel til ny skole har kommer godt i gang og skolen er i rute til å ta imot alle barna mandag 16. januar. Vi ser frem til at skolen blir tatt i bruk.

Vedlagt ligger en rekker bilder av hvordan skolen ser ut inni.

Gang- og sykkelstiene på nordsiden av jernbanen og kulverten under jernbanen, samt gang- og sykkelstien langs Marcus Thranes vei er nå åpnet for allmenheten.

I tiden frem mot sommeren vil prosjektet i hovedsak arbeide med  idrettsbygget som skal være ferdig 1. juni 2023. De mest omfattende arbeidene   vil være arbeidet å legge  flis i svømmehallen og  sportsgulvet i idrettshallen. Samtidig vil vi følge tett opp ibruktakelse av skolen og utbedre eventuelle feil og mangler.

 

Allrommet

Allrommet

Personalrommet til lærerne

Personalrommet til lærerne

Biblioteket

Biblioteket

Sløydrom, ett av fem rom til kunst og håndverk

Sløydrom, ett av fem rom til kunst og håndverk

Mat og helse

Mat og helse

Klasserom for 1. til 3. trinn

Klasserom for 1. til 3. trinn

Arbeidsrom til lærerne

Arbeidsrom til lærerne

Danserommet, samlingssal

Danserommet, samlingssal

Klasserom 4. til 7. trinn

Klasserom 4. til 7. trinn

Hjemmeområdet

Hjemmeområdet

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Sondre Utkilen dersom du har spørsmål.
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no
Telefon: 46 95 23 64

 

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke