Skolebygget

Skolebygget er inne i siste sluttspurt og vi vil holde på med de avsluttende arbeidene. Det har vært en svært hektisk periode hvor alle detaljene skal falle på plass. Den siste perioden vil vi avslutte det siste av rekkverk i trappoppgangene, ferdigstille amfitrappen i allrommet og få på plass alt av møbler.

Skolen overleveres fra prosjektet til kommunen 22. desember.

Gang- og sykkelveiene nord for jernbanen gjennom den nye kulverten, samt gang og sykkelveien langs Marcus Thranes vei er ferdig asfaltert og klare for bruk til overtakelsen av skolen.

Til informasjon vil ikke gjerdet rundt nye Fjellhamar skole bli tatt bort før uke første uke i  januar 2023.

 

Uteområdet

Store deler av uteområdet er ferdig. Nedre del av skolegården ned mot Marcus Thranes vei er ikke helt ferdig og vil bli ferdigstilt til våren. Dette er stengt av med byggegjerde. Samtidig vil området rundt idrettsbygget bli stengt av, siden vi fortsatt holder på der. Se oversiktsbilde.

Røyktest idrettsbygg 22.12.22

Den 22. desember vil vi utføre en tetthetstest i svømmehallen. Det er viktig å kontrollere at svømmehallen er tett for å unngå problemer med fukt når hallen tas i bruk. Under testen vil vi benytte røyk mot fasaden i svømmehallen, det kan derfor være noe synlig røyk i svømmehallen denne dagen. Testen vil pågå på dagtid fra kl. 08.00.

 

Arbeid i juleferien

Det vil bli noe aktivitet på byggeplassen i romjulen, men vi holder helt stengt på helligdagene. Alt arbeidet vil pågå innvendig i idrettsbygget, og det vil ikke være noe støyende arbeid utendørs i julen.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Sondre Utkilen dersom du har spørsmål.
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no
Telefon: 46 95 23 64

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke