Det er høy aktivitet på byggeplassen for å ferdigstille det nye skolen og skolegården. Innvendig i skolebygget jobber vi med «finish» arbeider og igangkjøring av de tekniske anleggene. Utvendig arbeider vi med utforming av skolegården. Her skal vi asfaltere, plante, lage gangveier og montere lekeapparater.  

I idrettsbygget jobber vi med ytterveggene. Innvendig i bygget har vi kommet langt med vegger og tekniske føringer, slik som ventilasjon, elektrisitet, vann og avløp. Den neste store aktiviteten er legging av gulvvarme og støp (avretting) av gulvene. Vi begynner også med montering av himlinger. I svømmehallen har vi montert både konkurransebassenget og opplæringsbassenget. Det neste vi skal gjøre i svømmehallen er å montere hev- og senkebunn i opplæringsbassenget. Dette gjør at man kan regulere dybden i bassenget.  

For å få ferdigstilt byggearbeidene til riktig tid fortsetter vi med arbeid på lørdager mellom kl. 07.00-17.00. Det vil også pågå utendørsarbeid på lørdager med anleggsgartnerarbeid i skolegården.  

 

Kvelds- og nattarbeider tirsdag 27. til onsdag 28. september  

For at skolene, næring og dere som bor i området skal ha vann i springen på dagtid, kommer vi til å stenge vannet tirsdag kveld 27. september og fram til onsdag morgen 28. september. Årsaken til stengingen er for at vi kobler om til nytt anlegg. De grunneiere som blir direkte berørt av at vannet blir stengt, vil få varsel på forhånd på SMS. 

I forbindelse med omkoblingen må vi gjøre en del forberedende arbeider og etterarbeider. Det kommer derfor til å være anleggsarbeid i tidsrommet tirsdag 27. september kl. 07:00 til onsdag 28. september kl. 21:00. Arbeidene vil i hovedsak foregå nedenfor Fjellhamarhallen mot Fjellhamarelva. 

Støy kan oppleves forskjellig og for noen er dette mer sjenerende enn for andre. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om arbeidene.  

Vi beklager de ulemper disse arbeidene fører til. 

 

Parkett lagt i biblioteket i skolebygget.

Skolegården mellom fløy A og B.

Spesialavdeling i 2. etasje, fløy C, i skolebygget.

Ferdig sveiset konkurranse- og opplæringsbasseng i idrettsbygget. Himling tilnærmet ferdig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar. 

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Sondre Utkilen dersom du har spørsmål. 
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no 
Telefon: 46 95 23 64  

 

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke