Vi behøver å utvide den normal arbeidstid i prosjektene nye Fjellhamar skole og Kloppaveien VA til 07:00-21:00. Vi vil fortsette helgearbeidene på lørdager fra 07:00 til 17:00 slik som tidligere varslet.  

Årsaken til at vi behøver å utvide arbeidstiden er fordi å bli ferdig innenfor planlagt tid. Det vil bli en hektisk periode 2-3 måneder utover høsten hvor vi skal ferdigstille nye Fjellhamar skole og Kloppaveien VA prosjektet.  

På nye Fjellhamar skole gjenstår det en del arbeider utendørs for å ferdigstille skolegården. På idrettsbygget vil det være fasadearbeider utendørs. Parallelt med disse utvendige arbeidene vil arbeidene inne i skole- og idrettsbygget utføres.  

Spesielt støyende arbeider utover normal anleggsstøy og arbeid utenfor normal arbeidstid vil bli varslet. 

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om arbeidene.  

Vi beklager de ulemper disse arbeidene fører til. 

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar. 

 

Har du spørsmål?

Sondre Utkilen   
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no 
Telefon: 46 95 23 64  

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke