Vi skal lage ny opphøyd fotgjengerovergang og merking for svaksynte i eksisterende fotgjengerovergang i krysset Marcus Thranes vei x Fjellhamarveien. I tillegg skal vi forbedre trafikkbilde i rundkjøringen i Marcus Thranes vei og tilrettelegge for asfaltering. Arbeidene vil bli gjennomført i uke 34. Det vil bli manuell dirigering i tidsrommet fra kl. 09-15 og kl. 18-22.

Det kan være at det blir kveldsarbeid. Arbeidene forventes å foregå fra 22.- 25. august. Vi vil tilpasse for arbeidet for gående/syklende med skilting av midlertidige forbindelser.

Arbeidene er en del av den nye reguleringspålagte g/s-veien langs Marcus Thranes vei i forbindelse med sikker skolevei til og fra nye Fjellhamar skole.

 

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar. 

 

Har du spørsmål?

Jonas Rudi

E-post: jonrud@lorenskog.kommune.no

Telefon: 99487002

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke