Nye Fjellhamar skole

Det har vært god drift på byggeplassen gjennom sommeren og mye arbeid har blitt gjort. Utvendig i skolegården har vi montert lekeapparater, lagd gangveier og støpt betongkonstruksjoner. I idrettsbygget har vi jobbet med utvendig kledning (lekting) og innvendige vegger. I skolebygget har vi blant annet jobbet med å ferdigstille gulv og himling i klasseromsfløyene. Vi har også jobbet med å flytte brakkeriggen over til andre siden av byggeplassen.

Trekking av spunt

I løpet av uke 34 skal vi starte med arbeider mellom idrettsbygget og Icopal-bygget. Vi skal trekke opp deler av spunten vi satte høsten 2020. Årsaken til at vi skal trekke spunten er for å klargjøre for kommende prosjekter på nabotomten. Arbeidet vil pågå i 2-3 uker fremover og vil foregå i tidsrommet mandag-torsdag kl. 07.00-19.00. Det benyttes maskiner som er støyende og vibrerende og det kan forventes at støynivået vil være tilsvarende som når vi satte spunten.

Fasadearbeider idrettsbygg

Vi fortsetter å jobbe med fasaden på idrettsbygget. Her skal vi montere kledning på utsiden av bygget. Arbeidet starter på veggen mot Marcus Thranes vei. I forbindelse med dette arbeidet benytter vi lift for tilkomst som tidvis vil lage lydsignal når den er i bevegelse. Lydsignalet vil kunne virker støyende.

Helgearbeid

For å holde tritt med fremdriften i prosjektet er det behov for å arbeide på lørdager fra 07.00 til 17.00. På lørdager blir det ikke utført støyende arbeider utendørs før kl. 09.00.

 

Kloppaveien VA

Det  har som planlagt vært noe redusert produksjon i Kloppaveien VA gjennom sommeren, men vi har kommet et godt stykke videre. Arbeidene har i hovedsak bestått i å legge nytt vannanlegg i «grøntdraget» ved Optimera.

Gang- og sykkelstier

Fra og med mandag 15. august vil det være en justering av gangtrafikken ved rundkjøringen ved nye Fjellhamar skole. Ny passasje for gående og syklende vises på bildet under.

Ny passasje for gående og syklende.

Sprenging

I forbindelse med etableringen av flomvei langs Kloppaveien vil det være behov for noe sprengningsarbeid. Området det vil være aktuelt er ved broen over mot A-hus fra Fjellhamar.

Det er strenger sikkerhetsrutiner og sikkerhetstiltak knyttet til sprenging. Det skal varsles med sirene som med korte støt angir at sprenging skal skje. I tillegg vil det være sikkerhetspersonell som skal hindre mennesker og dyr fra å komme inn i det farlige området. For å forhindre steinsprut vil sprengingsmatter bli brukt.

Sprengningsarbeidene utføres i normal arbeidstid i perioden 15. august 2. september og vil medføre støy og vibrasjoner. Vi beklager de ulemper dette eventuelt fører til.

Boring under Fjellhamarelva

Fra mandag 15. til 28. august vil arbeidene med å bore rør under Fjellhamarelva utføres. Det skal bores fra Optimera ved Fjellhamarelva over på andre siden ved verkstedet til MAN Truck & Bus Norge.

Arbeidene vil medføre støy og vibrasjoner. Vi beklager de ulemper dette eventuelt fører til.

Støy kan oppleves forskjellig og for noen er dette mer sjenerende enn for andre. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om arbeidene og lurer på hvordan de vil påvirke deg.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar. 

 

Har du spørsmål?

Sondre Utkilen
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no
Telefon: 46 95 23 64

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke