Det blir høy aktivitet på byggeplassen i tiden fremover. Det er mange arbeidsoperasjoner som skal utføres for å ferdigstille den nye barneskolen, idrettsbygget, uteområdene og Kloppaveien.

 

Skillevegg mellom klasserom

Skillevegg mellom klasserom

Arbeid på skoletomta i sommer

Det blir normal drift på byggeplassen gjennom sommeren. Arbeidstiden på byggeplassen er 07.00-19.00 mandag til torsdag, og 07.00-17.00 på fredag.

For å holde tritt med fremdriften i prosjektet er det behov for å arbeide på lørdager fra 07.00 til 17.00 gjennom sommeren. På lørdager blir det ikke utført støyende arbeider utendørs før kl. 09.00.

 

 

 

 

Skolebygget

Spilevegg i biblioteket

Spilevegg i biblioteket

I skolebygget pågår det hovedsakelig arbeid innvendig med å ferdigstille overflater og kjøre i gang og teste det tekniske anlegget. Vi er ferdig med det meste av «grove byggearbeider» og jobber nå blant annet med å montere innredning, male, legge gulv, montere himling og legge

fliser.

Himling inni svømmehallen

Himling inni svømmehallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniske installasjoner over himling i flerbrukshallen

Tekniske installasjoner over himling i flerbrukshallen

Idrettsbygget

I idrettsbygget jobber vi med å få tett yttervegg. Vi har kommet langt med montering av vindsperre/platelag på ytterveggen og vinduer. I løpet av sommeren skal vi jobbe med montering av kledningen på utsiden av ytterveggen. I forbindelse med dette arbeidet benytter vi lift for tilkomst. Liftene kan tidvis lage støy pga. lydsignal når liften er i bevegelse.

I løpet av de kommende ukene skal vi legge sedum (beplantning) på takflatene på idrettsbygget.

Det er full drift inne i idrettsbygget. I svømmehallen monterer vi himling (takflaten inni rommet) og jobber med montasje av svømmebassengene. I flerbrukshallen jobber vi med føringsveier til tekniske anlegg (elektrisitet, vann og avløp og ventilasjon) og montering av innvendige vegger.

 

Støyvegg mot jernbane

Støyvegg mot jernbane

Utendørs

Det er mye arbeid som skal gjøres utvendig i skolegården. Her jobber vi med å forme terrenget til riktig nivå, lage gangveier i skolegården, støpe betongkonstruksjoner og montere lekeapparater. I forbindelse med arbeidene som pågår utendørs benyttes anleggsmaskiner. Det kan tidvis være støyende arbeid som pågår utendørs.

 

På grunn av mye tørt vær og mye jordmasser på byggeplassen blir det i sommerhalvåret en del støv fra arbeidene vi driver på med på byggeplassen. Vi vanner og sprøyter anleggsveiene med et middel som minimerer støvmengden jevnlig for å minimere støvbelastningen. I løpet av de kommende ukene skal vi asfaltere deler av uteområdet og det vil redusere støvmengden ytterligere.

 

Midlertidig vannrør for å opprettholde vannforsyning til Fjellhamar.

Midlertidig vannrør for å opprettholde vannforsyning til Fjellhamar.

Kloppaveien

Arbeidene i Kloppaveien har gått bra den siste tiden, men det er fortsatt en rekke oppgaver som gjenstår. En av hovedoppgavene tiden fremover vil være å grave nedover «grøntdraget» mot Fjellhamarelva ved Optimera. I de forberedende arbeidene har vi etablert en midlertidig vannledning i området for å ivareta vannforsyningen til Fjellhamar. Nederst ved elva vil vi etter hvert borre en vannledning under elva for å koble oss på andre siden ved verkstedet til MAN Truck & Bus Norge. Parallelt med dette skal vi legge kantstein og asfalt for rundkjøringen ved Fjellsrud skole.

 

 

 

 

 

Tilbakestilling av rundkjøring ved ny Fjellhamar skole

Tilbakestilling av rundkjøring ved ny Fjellhamar skole

Arbeid i Kloppaveien i sommer

I Kloppaveien vil det bli noe redusert produksjon gjennom sommeren. Arbeidene vil bestå i å grave nedover «grøntdraget» mot Fjellhamarelva ved Optimera for å legge ny vann- og avløpsledning, samt reetablere rundkjøringen ved Fjellsrud skole. Det vil også være noen forberedende arbeider for fjernvarmeanlegg. Arbeidene gjennom sommeren vil foregår innenfor normal arbeidstid.

Etter sommeren vil vi starte med å bygge videre på flomveien som skal gå langs Kloppaveien. Arbeidene vil starte nede ved brua over Fjellhamarelva mot A-hus. Flomveien vil bestå i åpen grøft og rør med store dimensjoner. Det vil trolig kunne bli noe sprenging av fjell i dette området.

Vi vil ønske alle en riktig god sommer!

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

 

Har du spørsmål?

Sondre Utkilen
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no
Telefon: 46 95 23 64

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke