Bildet viser torget mellom idrettsbygget og skolebygget. Her er det støpt en bru som skal gå over flomveien som går fra jernbaneundergangen og ned mot Marcus Thranes vei. Foto: Lørenskog kommune.

Bildet viser torget mellom idrettsbygget og skolebygget. Her er det støpt en bru som skal gå over flomveien som går fra jernbaneundergangen og ned mot Marcus Thranes vei. Foto: Lørenskog kommune.

Vi har satt i gang arbeidene med uteområdene for fullt. Det er allerede støpt to bruer ved torget som skal ligge mellom skolebygget og idrettsbygget, og vi er i gang med bygge opp terrenget slik det skal være. Vi har støpt to amfier i skolegården som skal ligge på vestsiden av skolebygget. Skolegården skal ferdigstilles før skolen tas i bruk, hovedvekten av disse arbeidene skal gjøres det neste halvåret. Dette inkluderer terrengtilpasning, montering av lekeapparater, beplanting m.m.

For å kunne ferdigstille skolens uteområder før skolen skal tas i bruk, må brakkeriggen flyttes til lagerområde mellom Icopalbygget og jernbanen. Flytteprosessen er i gang. Parkeringsplassen er allerede flyttet, og i midten av juli regner vi med at brakkeriggen også er flyttet.

 

Arbeid ut over normal arbeidstid

Vi skal bygge en støyskjerm mellom skolebygget og jernbanen. Dette arbeidet startes opp nå, og natt til søndag 8. mai skal vi montere innmålingspunkter langs jernbanen. Dette monteres for å overvåke eventuelle setninger som oppstår under arbeidet.  Arbeidene blir utført fra skinnegangen og ventes ikke å være støyende, men naboer vil kunne observere arbeidere i skinnegangen og på skoletomten.

Vi har også behov for å arbeide på lørdager frem mot sommerferien. Dette for å holde fremdriften på skolen og idrettsbygget. Arbeid på lørdager vil foregå innvendig i byggene og et skal ikke pågå noe støyende arbeider. Arbeidstid på lørdager er kl. 07.00-17.00. Om det skulle være noen lørdager hvor arbeid er støyende eller utføres utendørs vil dette varsles i forkant.

 

Støvtiltak

Det har vært en veldig tørr vår så langt, og vi gjør tiltak i prosjektet for å redusere mengden støv. Vi feier i Kloppaveien, legger ut et middel som binder støvet på anleggsveiene og vanner jord- og grusmasser. Det må likevel forventes noe støv knyttet til graving og forflytting av masser.

 

Skolebygget

I skolebygget jobber vi videre med de innvendige arbeidene. Vi har støpt siste del av gulvet i første etasje, og vi jobber blant annet med snekkerarbeider, himlingmontasje, montasje av tekniske installasjoner.

 

Bildet viser montasje av stålbasseng. Dette blir et konkurransebasseng på 25 meter. Foto: Lørenskog kommune.

Bildet viser montasje av stålbasseng. Dette blir et konkurransebasseng på 25 meter. Foto: Lørenskog kommune.

Idrettsbygget

I idrettsbygget jobber vi blant annet med de tekniske føringene i bygget, samt fasadearbeider og muring. installasjoner. I svømmehallen er vi i full gang med å montere svømmebassengene. Begge bassengene bygges i stål, og de kommer i elementer som sveises sammen på byggeplassen.

 

Kloppaveien

Vi er i gang med siste del av vann- og avløpsanlegget oppover Kloppaveien. Etter at vi la om rundkjøringen ved Fjellsrud skole til vanlig vikepliktkryss startet vi på utgreiingene nordover mot ny Fjellhamar skole, vestover mot Fjellsrud skole og østover mot Edvard Griegs vei. Arbeidene med utgreiingene er omfattende og medfører at rundkjøringen ved Fjellsrud skole ikke tilbakestilles før ut i juli.

Parallelt med arbeidet oppover Kloppaveien vil vi fra midten av mai føre ned spillvannsrøret til spillvannstunnelen vi tidligere har boret en tunnel til. Etterfulgt av dette vil vi etablere kummen i spuntgropen, for så å tilbakefylle og tilbakestille området.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

 

Bildet viser skolebygget og torget sett fra idrettsbygget. Her kommer det blant annet treningsapparater, sitteplasser og kunst. Foto: Lørenskog kommune.

Bildet viser skolebygget og torget sett fra idrettsbygget. Her kommer det blant annet treningsapparater, sitteplasser og kunst. Foto: Lørenskog kommune.

Har du spørsmål?

Skolen og idrettsbygget

Maiken Veium Schatvet
Assisterende prosjektleder 

E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93 02 16 22

 

Arbeidene i Kloppaveien

Sondre Utkilen
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no
Telefon: 46 95 23 64

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke