Det blir normal aktivitet på byggeplassen til nye Fjellhamar skole mandag-onsdag i påskeuka (11. – 13. april). Det vil pågå arbeid både innvendig i skolebygget og idrettsbygget i disse dagene, samt utvendig arbeid med fasader på idrettsbygget og gravearbeider i området mellom de to byggene. Arbeid vil pågå i tidsrommet klokka. 7.00-19.00. Det vil også være normal anleggsdrift i Kloppaveien i denne perioden. Byggeplassene er stengt fra torsdag 14. april til og med mandag 18. april.

Hvit: Midlertidig vei, Oransje: Graveområde, Rød: Gang- og sykkelvei

Hvit: Midlertidig vei, Oransje: Graveområde, Rød: Gang- og sykkelvei

Kvelds- og nattarbeider i Kloppaveien

I forbindelse med oppgraderingen av vann- og avløpsanlegget i Kloppaveien blir det behov for å grave opp og krysse Kloppaveien for å koble om de private vann- og avløpsrørene som ligger under veien. For å redusere negativ påvirkning på trafikken, samt å ha en så effektiv gjennomføring som mulig, skal arbeidene utføres på kveld og natt. Disse arbeidene skal gjøres på kvelden onsdag 20. april og natt til torsdag 21. april. Det vil bli anleggsstøy i hele perioden.

Støy kan oppleves forskjellig og for noen er dette mer sjenerende enn for andre. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om arbeidene og lurer på om du har behov for alternativ overnatting mens arbeidene utføres.

Vi beklager de ulemper disse arbeidene fører til.

Heising av den største vannkummen i Kloppaveien. Kummen har fire rør inn/ut og danner et knutepunkt for vannforsyningen til Fjellhamar.

Heising av den største vannkummen i Kloppaveien. Kummen har fire rør inn/ut og danner et knutepunkt for vannforsyningen til Fjellhamar.

Generell oppdatering om arbeidene i Kloppaveien

Arbeidene i Kloppaveien går framover. Kort tid etter påske må vi legge om trafikken i rundkjøringen ved Fjellsrud skole for å kunne grave oss videre der rundkjøringen ligger i dag. Ny løsning for krysset er illustrert under og vil være gjeldende fra 26. april og fram til august, med noen mindre justeringer underveis.

I tiden etter påske skal vi også arbeide med å reetablere adkomsten inn til den nye delen av Fjellsrud barnehage som går på fremsiden av Fjellhamarhallen.

Skolebygget

Det er fortsatt høy aktivitet med innvendige arbeider på skolebygget. De store tømrerarbeidene er ferdigstilt, og nå pågår blant annet arbeid med overflater på gulv, himlinger, maling og snekkerarbeider.

Store deler av det tekniske arbeidet, med føringer for ventilasjon, elektrisitet, vann og avløp, nærmer seg også ferdigstillelse.

Dette er fasaden på idrettsbygget, sett fra Marcus Thranes vei.

Dette er fasaden på idrettsbygget, sett fra Marcus Thranes vei.

Idrettsbygget

På idrettsbygget jobber vi nå med lukking av ytterveggene og taktekking, slik at bygget blir tett og vi kan begynne med mer arbeid innvendig. Vi har montert store deler av glassfasaden i svømmehallen og jobber nå med himlingen innvendig i svømmehallen. Svømmebassengene blir levert til byggeplassen etter påske og vi skal da starte med montering av disse.

 

Uteområdet

Anleggsgartneren og grunnarbeideren jobber utvendig med å få ferdigstilt området mellom de to byggene. Her skal det gå en flomvei som skal være delvis åpen, som en bekk, og delvis lagt i rør.  Det skal også bli et åpent og hyggelig torg her, med blant annet en aktivitetspark, scene og sittegrupper.

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke