Skolebygget

I skolebygget pågår det mange ulike byggeaktiviteter innvendig. Vi er snart ferdig med bygging av innvendige vegger, og vi har kommet godt i gang med overflatearbeider som maling, montering av himling, snekkerarbeider og gulvlegging.

Idrettsbygg

Vi er ferdig med montering av råbygget/bæresystemet og takplatene til idrettsbygget. Nå pågår arbeid med taktekking for å gjøre taket tett. Denne uken startet vi opp med montering av glassfasaden til svømmehallen. Innvendig i idrettsbygget pågår det arbeid med tekniske føringer for vann og avløp og muring av lecavegger, samt arbeid med det tekniske rommet i bygget.

Vi har fått på plass en trafo som skal stå for energiforsyningen til skole- og idrettsbygget. Denne er lokalisert i idrettsbygget. Trafoen skal strømsettes i starten av mars. Det er en viktig milepel for prosjektet.

Utomhusarbeider

Store deler av arbeid med infrastruktur i bakken på skoletomta er ferdige. Nå pågår arbeid med utomhus-områdene med støp av bruer og tilpassing av terreng for amfier i skolegården.

Helgearbeid

Lørdag den 26. februar skal det pågå arbeid i idrettsbygget med blant annet pigging av betong. Dette er støyende og støvende arbeid som vil pågå innenfor normal arbeidstid.

Det er også behov for å gjøre noe arbeid innvendig i skolebygget, men dette arbeidet skal ikke medføre noe støy.

 

Vann av avløpsanlegget i Kloppaveien

Arbeidene med vann og avløpsanlegget i Kloppaveien går fremover og vi har lagt mesteparten av vann- og avløpsrørene langs Kloppaveien. Om cirka to uker vil vi være ferdig med strekket forbi Fjellhamarhallen.

Vi har hatt noen utfordringer knyttet til skiftende vær og til dels store nedbørsmengder. Utfordringene har blitt løst så raskt som mulig og vi har prøvd vårt ytterste å ikke la det gå utover beboere på Fjellhamar. Fremdriften i prosjektet er ikke påvirket av utfordringene.

Vi er nå ferdig med å legge alle høyspentkablene i prosjektet. Kablene går langs Kloppaveien og krysser veien der vi tidligere gravde opp og la ned trekkerør.

Vi vil igjen understreke at det svært viktig at dere ikke går langs Kloppaveien. Det er svært risikabelt å gå langs veien da det er mange biler og mye tungtrafikk som frakter masser. Det er satt opp skilt om at det er forbudt å gå langs veien.

I den kommende perioden vil hovedfokuset i prosjektet være å fortsette og legge vann- og avløpsrør langs Kloppaveien opp mot rundkjøringen ved Fjellsrud skole. Når vi begynner å legge rør gjennom rundkjøringen vil det bli et skiftende trafikkbilde hvor veien blir lagt om på omkjøringsveier. Veien vil kunne brukes som normalt i perioden med disse arbeidene.

Nye vann- og avløpsrør langs Kloppaveien.

Nye vann- og avløpsrør langs Kloppaveien.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

 

Har du spørsmål?

Skolen og idrettsbygget

Maiken Veium Schatvet
Assisterende prosjektleder 

E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93 02 16 22

Arbeidene i Kloppaveien

Sondre Utkilen
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no
Telefon: 46 95 23 64

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke