I forbindelse med at vi bygger ny barneskole og idrettsbygg på Fjellhamar, skal vi blant annet oppgradere hovedvannledningen i området. Vannforsyningen skal legges om til alternativ løsning i en periode, og når vannforsyningen skal kobles om, må vi stenge vannet i noen timer.

For at skoler, næring og dere som bor i området skal ha vann i springen på dagtid, kommer vi til å stenge vannet på natten, tirsdag 1. februar kl. 23:00 og fram til onsdag 2. februar til kl. 06:00. De grunneiere som blir berørt av at vannet blir stengt, vil få varsel per SMS på forhånd.

I forbindelse med omkoblingen må vi gjøre en del forberedende arbeider og etterarbeider. Det kommer derfor til å være anleggsarbeider i hele tidsrommet fra tirsdag 1. februar kl. 07:00 til onsdag 2. februar kl. 23:00.

Som tidligere varslet skal vi legge føringsveier for høyspentkabel under Kloppaveien, og vi må grave opp deler av Kloppaveien. For at dette skal være minst mulig til hinder for trafikken i området og for at vi ønsker å begrense periodene med kvelds- og nattarbeid, vil vi utføre disse arbeidene i samme tidsperiode.

På grunn av frost i bakken, blir vi nødt til å benytte pigghammer for å løsne jordmassene. Dette vil kunne medføre noe ekstra støy fra de øvrige anleggsarbeidene også. De mest støyende arbeidene vil bli utført før kl. 23:00.

Støy kan oppleves forskjellig og for noen er dette mer sjenerende enn for andre. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om arbeidene og lurer på om du har behov for alternativ overnatting mens arbeidene utføres.

Vi beklager de ulemper disse arbeidene fører til.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Sondre Utkilen dersom du har spørsmål.
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no
Telefon: 46 95 23 64

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke