Skolebygget

Vi har kommet langt med byggearbeidene på skolebygget. Vi har fått bygget store deler av de innvendige veggene, og de tekniske arbeidene med elektronikk, vann- og avløp og ventilasjon er godt i gang.

Vi er nå i gang med overflatearbeider, som oppbygging av gulv, maling av vegger og montering av himling. Etter hvert skal vi også starte opp med snekkerarbeider, legging av gulvbelegg, flislegging og montering av dører.

Ved hovedinngangen i byggets del D blir det et samlingsområde, allrom. Her har vi begynt å bygge en stor trapp som kan brukes som amfi.

Montering av bæresystemet i flerbrukshallen.

Montering av bæresystemet i flerbrukshallen.

Idrettsbygget

På idrettsbygget pågår arbeid med råbyggmontasje. Store deler av råbygget er nå på plass. Råbygget bygges opp av prefabrikkerte elementer i stål, limtre og betong. Forrige måned fikk vi montert limtrebjelker i svømmehallen, som er bjelkene som skal bære takkonstruksjonen. Vi jobber nå med montering av takplatene over svømmehallen.

Det pågår også råbyggmontasje i flerbrukshallen. Vi monterer nå stålfagverk over selve spilleflaten/hallen. Det er store dimensjoner på fagverkene som monteres. De kommer levert til plassen i deler og monteres sammen på bakken før de heises på plass.

Samtidig som råbyggmontasjen pågår jobber vi parallelt med tekniske arbeider med føringer for elektronikk, vann og avløp. Vi har også begynt på deler av tømmerarbeidet med ytterveggen i svømmehallen og innvendige murarbeider.

Vann- og avløpsarbeider i Kloppaveien

Arbeidene med å utbedre vann- og avløpsanlegget i Kloppaveien forsetter. Vi er ferdig med å bore i fjellet og arbeidet gikk raskere enn planlagt. I de kommende ukene skal vi grave grøft og legge rør langs Kloppaveien. I tillegg skal vi krysse Kloppaveien to steder for å legge høyspentkabel. Det vil være behov for å dirigere trafikken manuelt forbi her i en periode på noen dager.

Veibildet i Kloppaveien er mer utfordrende enn normalt grunnet inn- og utkjøring av lastebiler for massetransport til anleggsplassen. Vi ber alle trafikanter vise ekstra hensyn. Spesielt ønsker vi at ingen går langs veien da det medfører risiko for liv og helse. Det er skiltet alternative ruter som vi vil at alle skal bruke.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet dersom du har spørsmål.
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93 02 16 22

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke