I begynnelsen av desember varslet vi at vi skal bore i fjellet i samme område langs Kloppaveien som vi tidligere har spuntet. Oppstarten av dette arbeidet har blitt forskjøvet og starter denne uken. Årsaken til dette er at vi ønsket kontinuerlig boring uten opphold i romjulensog tor etterspørsel hos leverandøren.

Fjellboringen gjør vi for å koble spillvannsrøret* som ligger under Kloppaveien til Nedre Romerike Vannverk IKS’ (NRV) avløpstunnel som ligger ca. 30 meter under bakken.

Fjellboringen vil foregå i cirka 4 uker fremover. Arbeidene skal utføres i normal arbeidstid og kan medføre periodevis støy og vibrasjoner. Vi beklager de ulemper dette eventuelt fører til.

*Spillvann: Avløpsvann fra husholdninger, næringsliv, institusjoner og så videre, også kalt kloakk.

De svarte strekene viser alternativ gangrute.

De svarte strekene viser alternativ gangrute.

Trafikksikkerhet

Gang- og sykkelveien langs Kloppaveien er stengt på grunn av anleggsarbeider. Vi vil sterkt fraråde folk fra å gå eller sykle i Kloppaveien, da det er forbundet stor risiko med dette. Følg alternative gang- og sykkelveier. Disse er skiltet.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Sondre Utkilen dersom du har spørsmål.
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no
Telefon: 46 95 23 64 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke