I slutten av denne uken, uke 49, kommer vi til å starte arbeidet med å bore i fjellet i samme område som vi tidligere har spuntet. Dette gjøre vi for å koble spillvannsrøret* som ligger under Kloppaveien til Nedre Romerike Vannverk IKS’ (NRV) avløpstunnel som ligger ca. 30 meter under bakken.

Fjellboringen vil foregå i 4-5 uker fremover, med et opphold i romjulen. Arbeidene vil utføres i normal arbeidstid og kan medføre periodevis støy og vibrasjoner.

På grunn av kulden og tele i bakken, blir vi nødt til å benytte pigghammer for å løsne jordmassene. Dette vil kunne medføre noe ekstra støy fra de øvrige anleggsarbeidene også.

Vi beklager de ulemper dette eventuelt fører til.

*Spillvann: Avløpsvann fra husholdninger, næringsliv, institusjoner og så videre, også kalt kloakk.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Sondre Utkilen dersom du har spørsmål.
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no
Telefon: 46 95 23 64 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke