Montering av råbygget for idrettsbygget

Denne uken har vi startet med monteringen av prefabrikkerte elementer for svømmehallen . Det skal monteres betongsøyler på plan 2 og deretter limtredragere og betongbjelker som skal bære takkonstruksjonen. Elementene skal heises på plass med kran.

Limtredragerne som skal monteres er opp til 30 meter lange og de kommer til byggeplassen i full lengde. Det kommer to lastebiler i løpet av tirsdag 30. november og en lastebil i løpet av natt til onsdag 1. desember. Av sikkerhetshensyn kommer lastebilene med følgebil. Det kan bli noen trafikkforsinkelser i Marcus Thranes vei når lastebilene ankommer.

Arbeid mellom idrettsbygget og Marcus Thranes vei

De siste par ukene har det pågått gravearbeid mellom idrettsbygget og Marcus Thranes vei. Her har vi gravd ned fordrøyningsmagasin og sandfang som skal bidra til å håndtere overvann ved store nedbørsmengder. Dette arbeidet er årsaken til at byggegjerdet er flyttet nærmere Marcus Thranes vei. Vi jobber nå med masseutskifting i området og byggegjerdet vil stå plassert inntil Marcus Thranes vei ett par uker til.

Kloppaveien

Rundkjøringen i Marcus Thranes vei er tatt i bruk igjen, og kommer til å være i drift frem til januar. I forbindelse med arbeidene som pågår i Kloppaveien kan det bli behov for å sperre av ett kjørefelt og lysregulere trafikken i noen dager i løpet av de neste ukene.

I løpet av neste uke skal vi starte arbeidet med å forlenge det provisoriske kjørefeltet langs Kloppaveien fra rv. 159 frem til rundkjøringen.

Det er mye trafikk i området, og vi vil derfor minne alle på at man må følge skilting for alternativ gangvei i anleggsperioden. Gangveien langs Kloppaveien åpnes for bruk sommeren 2022.

Kontaktinformasjon

Maiken Veium Schatvet
Assisterende prosjektleder
Lørenskog kommune
Telefon: 930 21 622
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke