Skolebygget

Det innvendige arbeidet på skolebygget er godt i gang. I del A er vi snart ferdig med innvendige vegger og vi har startet med legging av gulvvarme og gulvavretting. Vi har også startet med å sette opp himlinger i de forskjellige rommene og malerarbeider.  

De fleste arealene på taket til skolen er nå ferdig tekket og tett. Vi jobber nå med legging av sedum på store deler av flatene på takene. Sedum er en type vegetasjonsmatte som bidrar til å lagre/fordrøye overvann på tak.    

 

Idrettsbygget

Betongarbeidene som har pågått i lang tid på idrettsbygget nærmer seg ferdig. Det er store konstruksjoner som er blitt støpt til fundamenter, dekker, vegger og søyler i parkeringskjelleren og svømmehallen.

Vi jobber nå med montering av råbygget, og etter hvert som råbygget kommer på plass starter påfølgende aktiviteter med murerarbeid og tømmerarbeid for å etablere vegger. Vi begynner også nå med tekniske føringer til vann og avløp og elektriske installasjoner.

 

Vann- og avløpsarbeider ved Fjellhamar Stadion

Arbeidene med vann og avløp på Fjellhamar Stadion vil pågå ut desember. Forsinkelsen skyldes økt omfang og at man stadig finner eksisterende rør i bakken som man ikke har underlag på.

 

Utomhusarbeider og infrastruktur på skoletomta

Som nevnt i forrige innlegg har vi startet opp med utomhus- og gartnerarbeid. Det første vi har startet med er etablering av bruer over flomveien, en liten bekk som går igjennom tomta mellom de to byggene. Vi holder også på å legge rør for denne flomveien i området ned mot rundkjøringen hvor bekken skal i rør i bakken.

 

Vann- og avløpsanlegget i Kloppaveien

Arbeidene med vann- og avløpsanlegget i Kloppaveien fortsetter. Hovedfokuset i tiden fremover vil være å grave grøfter og legge rør oppover langs Kloppaveien mot nye Fjellhamar skole. Det er utfordrende grunnforhold i området og arbeidet tar tid siden det er behov for å bruke grøftekasser. Det omlagte krysset ved nye Fjellhamar skole har blitt asfaltert vil bli værende omlagt til våren 2022.

Skolebygget

Idrettsbygget

 

Kontaktinformasjon

Maiken Veium Schatvet
Assisterende prosjektleder
Lørenskog kommune
Telefon: 930 21 622
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke