Nye Fjellhamar skole

Skolebygget

Vi er nå ferdig med montering av ytterveggselementer på skolebygget. Det gjenstår noen åpninger i ytterveggen som er midlertidig tettet med presenning. Her skal det monteres store glassfelt. Taktekkingen begynner å nærme seg ferdigstilt, vi begynner å legge sedum på taket denne uken.  Sedum er en type vegetasjonsmatte som bidrar til å lagre/fordrøye overvann på tak.   

Innvending pågår arbeid for fullt med bygging av innervegger og tekniske føringer for elektrisitet, vann og avløp og ventilasjon. Denne uken starter vi også opp med montasje av heis. Det skal være fire heiser i skolebygget.  

 

Idrettsbygget

Vi er godt i gang med råbyggmontasjen på flerbrukshallen. Råbygget består av prefabrikkerte elementer i stål og betong som heises på plass med kran. Råbyggmontasjen vil pågå frem til februar 2022.   

Betongarbeidene pågår fremdeles og dekket i selve svømmehallen er ferdig støpt, og nå pågår armering, forskaling og støp av en stor betongvegg som skal skille flerbrukshallen og svømmehallen. Vi har også støp ferdig rom til en trafostasjon som etableres i idrettsbygget. Trafoen genererer strøm til både skolebygget og idrettsbygget.  

 

Vann- og avløpsarbeider ved Fjellhamar Stadion 

 Arbeidene med vann og avløp på Fjellhamar Stadion vil pågå ut desember. Forsinkelsen skyldes økt omfang og at man stadig finner eksisterende rør i bakken som man ikke har underlag på.  

 

Utomhusarbeider og infrastruktur på skoletomta  

I begynnelsen av november starter vi opp med utomhus- og gartnerarbeider. Det skal skje mye arbeid på tomta for å klargjøre utomhusanlegget med lekeplasser, gressplener og gangveier. I første omgang skal arbeidet pågå mellom skolebygget og jernbanen med gravearbeid og etablering av bruer over flomveien.   

Flomveien er en del av systemet for håndtering av overvann. Dette er vann som renner over bakken som følge av regn og smeltevann. Traseen går fra jernbaneundergangen og igjennom skoletomta mellom skolebygget og idrettsbygget. Den vil stedvis ligge åpen som en bekk og ellers i rør. Vi jobber nå med legging av rør til traseen.   

 

Vann og avløp i Kloppaveien  

Arbeidet med å utbedre vann- og avløpsanlegget i Kloppaveien er godt i gang, og arbeidet vil pågå frem til sommeren 2022.  Hensikten med arbeidene er å øke kapasiteten og oppgradere vann- og avløpsanlegget i Fjellhamarområdet. Prosjektet omfatter arbeid med vannrør, overvann, spillvann, høyspent, fjernvarme og flomrør.  

I forbindelse med arbeidet i Kloppaveien har gangfeltet langs veien blitt sperret av.  Midlertidig gang- og sykkelvei er skiltet. Det er viktig at Lørenskogs beboere benytter seg av midlertidig gang- og sykkelvei. Beklageligvis er det blitt observert flere personer som går langs Kloppaveien. Vi oppfordrer alle foreldre til å ta en prat med sine barn om dette. Det er absolutt ikke trygt å gå i Kloppaveien.  

I tiden fremover vil vi fortsette arbeidene med å grave og legge rør langs Kloppaveien opp mot nye Fjellhamar skole. På grunn av de utfordrende grunnforholdene er vi nødt til å benytte grøftekasser. Hensikten med grøftekassene er å kunne arbeid trygt nedi dype grøfter.  

Vi er godt i gang med en ytterligere omlegging av krysset ved Fjellsrud skole. Årsaken til omleggingen er at vi skal grave opp Marcus Thranes vei og legge vann- og avløps rør, samt at vi ønsker normal drift på veien. Utover dette vil vi fortsette arbeidene med å etablere flomrør nedover Kloppaveien samt fortsette med etablering av turstien. I tillegg vil vi starte arbeidene videre nedover mot Fjellhamarelven hvor vi på nyåret 2022 skal borre og trekke rør under elven.

 

Prefabrikkerte elementer i stål og betong heises på plass i flerbrukshallen.

Skolebygget. Fasadearbeidene er nesten ferdig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VA -arbeider i Kloppaveien.

Bildet viser det som blir konkurransebassenget i svømmehallen. Her er dekket støpt, og det jobbes med støp av vegg mellom flerbrukshallen og svømmehallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet dersom du har spørsmål.
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93 02 16 22

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke