I forbindelse med graving av grøfter for regn- og smeltevann mot Marcus Thranes vei kan det bli behov for å jobbe frem til klokken 20:30 mandag til og med torsdag denne uken. Gravearbeidene må ferdigstilles innen torsdag i henhold til avtale med Viken Fylkeskommune, så entreprenøren trenger mulighet til å jobbe noe lenger på kveldene dersom de ser at tiden begynner å bli knapp eller at vi møter på noe uforutsett.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet dersom du har spørsmål.
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93 02 16 22

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke