Arbeidene med å skifte ut vann- og avløpsanlegget langs Kloppaveien fortsetter. I samme område som vi har satt spunt skal vi nå fjerne fjellmasser for å sette ned en vann- og avløpskum. Dette gjøres ved hjelp av en pigghammer. I tillegg til bruk av pigghammer er det nå behov for å sprenge fjellet siden det er så hardt og bestandig.  

Det er strenger sikkerhetsrutiner og sikkerhetstiltak knyttet til sprenging. Det skal varsles med sirene som med korte støt angir at sprenging skal skje. I tillegg vil det være sikkerhetspersonell som skal hindre mennesker og dyr fra å komme inn i det farlige området. For å forhindre steinsprut vil sprengingsmatter bli brukt.  

Sprengingsarbeidene utføres i normal arbeidstid i perioden 11.-13.oktober og vil medføre støy og vibrasjoner. Vi beklager de ulemper dette eventuelt fører til. 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Sondre Utkilen dersom du har spørsmål.
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no
Telefon: 46 95 23 64 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke