Arbeidene med å skifte ut vann- og avløpsanlegget langs Kloppaveien fortsetter. I samme område som vi har satt spunt skal vi nå fjerne fjellmasser for å sette ned en vann- og avløpskum. Dette gjøres ved hjelp av en pigghammer. Disse arbeidene skal gjøres i uke 40, men de vil ikke pågå kontinuerlig i hele denne uken.

I uke 41 skal vi starte arbeidet med å borre trasé for vann- og avløpsrør fra grusplassen ved Fjellhamarhallen, under Kloppaveien og til området hvor vi har spuntet.

Arbeidene skal utføres i normal arbeidstid og de kan medføre støy og vibrasjoner i perioder. Vi beklager de ulemper dette eventuelt fører til.

Endring av trafikkmønster natt til mandag 4. oktober

Som følge av arbeidene langs Kloppaveien, må trafikken i rundkjøringen ved Fjellsrud skole legges om. Natt til mandag 4. oktober blir dette krysset skiltet som vikepliktkryss. I den forbindelse må vi også flytte på noen anleggsgjerder. Årsaken til dette er at vi må grave opp veien og legge nye flom- og fjernvarmerør samt nye kanaler for høyspentkabler. Den midlertidige veien vil ha normal bredde og trafikken vil kunne gå som normalt.

Selve omleggingen vil foregå natt til mandag og kan medføre noe anleggsstøy.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Sondre Utkilen dersom du har spørsmål.
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no
Telefon: 46 95 23 64 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke