Den svarte stjerna viser hvor spuntarbeidene skal utføres. På kartet er også den nye gangveien på østsiden av Kloppaveien tegnet inn.

Den svarte stjerna viser hvor spuntarbeidene skal utføres. På kartet er også den nye gangveien på østsiden av Kloppaveien tegnet inn.

Spuntarbeidene ved Kloppaveien som vi varslet i forrige uke må beklagelig vis fortsette ut denne uken. Arbeidene skal utføres i normal arbeidstid og de medfører periodevis støy og vibrasjoner. Vi beklager på det sterkeste de ulemper dette eventuelt fører til.

Spuntarbeidene utføres i området området markert med svart stjerne. Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken og skal stabilisere grunnen før vi graver ut masser. Dette er nødvendig for å kunne arbeide på en sikker måte.

Årsaken til at vi spunter i området er for å grave en grop hvor vi skal plassere en kum for vann og avløp. Etter at vi har plassert kummen skal vi borre en tunnel ned til spillvannstunnelen som går i fjell under bakken. Vi kommer til å varsle nærmere før borearbeidene skal starte.

Vi beklager de ulemper dette eventuelt fører til.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Sondre Utkilen dersom du har spørsmål.
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no
Telefon: 46 95 23 64 

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke