Trafikkavvikling

De svarte strekene viser alternativ gangrute.

De svarte strekene viser alternativ gangrute.

Arbeidene med å skifte ut vann- og avløpsanlegget langs Kloppaveien er i gang. Det er satt opp trafikksikring og byggegjerder langs Kloppaveien. Veien vil som følge av dette oppleves noe smalere enn normalt og fartsgrensen er av sikkerhetsmessige årsaker redusert til 40 km/t.

Vi vil å fraråde myke trafikanter fra å gå eller sykle langs veien og heller følge alternative gang- og sykkelruter. Det er satt opp kart for de alternative rutene og de er merket.

Det er også behov for midlertidig omlegging av veien ved rundkjøringen ved Fjellsrud skole (Marcus Thranes vei/Kloppaveien). Trafikken vil gå som normalt, men vi ønsker at bilister viser ekstra varsomhet.

 

Den svarte stjerna viser hvor spuntarbeidene skal utføres. På kartet er også den nye gangveien på østsiden av Kloppaveien tegnet inn.

Den svarte stjerna viser hvor spuntarbeidene skal utføres. På kartet er også den nye gangveien på østsiden av Kloppaveien tegnet inn.

Gangsti

I forbindelse med arbeidene skal vi etablere en gangsti på østsiden av Kloppaveien vist på bildet til venstre. Dette arbeidet vil starte i uke 38.

Støyende arbeider

I neste uke skal vi utføre spuntarbeider ved Kloppaveien i område markert med svart stjerne på bildet ovenfor. Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken og skal stabilisere grunnen før vi graver ut masser. Dette er nødvendig for å kunne arbeide på en sikker måte.

Arbeidene vil starte mandag 20. september og avsluttes tirsdag 21. september. Arbeidene skal utføres i normal arbeidstid og de medfører periodevis støy og vibrasjoner.

Vi beklager de ulemper dette eventuelt fører til.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Sondre Utkilen dersom du har spørsmål.
E-post: sonutk1@lorenskog.kommune.no
Telefon: 46 95 23 64 

 

 

 

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke