Vi jobber med støp av betongvegger i svømmehallen. Det blir nødvendig å jobbe med dette frem til kl. 22.00 i kveld 18.august ettersom støpen som er påbegynt må ferdigstilles før arbeidet kan avsluttes for dagen.

Dette skyldes en forsinkelse knyttet til arbeid nær høyspentlinjen.

Vi beklager de ulemper dette eventuelt fører til.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet dersom du har spørsmål.
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93 02 16 22

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke