Idrettsbygget

I løpet av sommerferien har mye av grunnarbeidet i idrettsbygget, for både flerbrukshallen og svømmehallen, blitt ferdig. Betongarbeidet har kommet godt i gang. I flerbrukshallen nærmer vi oss ferdig med å støpe bunnplate, samtidig som vi er godt i gang med å støpe vegger. Svømmehallen er i samme fase der mye av bunnplaten og ringmuren er ferdig. Veggene som støtter opp under bassenget er påbegynt.

De neste 2-3 ukene fortsetter betongarbeidene på idrettsbygget. I løpet av denne perioden skal vi bli ferdig med bunnplaten i flerbrukshallen og begynne støping av vegger til teknisk rom. I svømmehallen fortsetter støping av vegger og gulv til svømmebasseng.

Vi har behov for å utføre arbeider på byggeplassen noen lørdager framover. Dette skyldes utfordringer knyttet til bemanning.

Lørdag 14. august, 21. august, 28. august og 4. september mellom 07.00 og 16.00 skal vi jobbe med forskalingsarbeider og andre betongarbeider. Dette vil ikke medføre mye støy.

Skolebygget

Vi har hatt noe produksjon på byggeplassen gjennom hele ferien. Montasjearbeidene av råbygget er ferdigstilt i løpet av ferien. Det er også gjennomført taktekking og påbegynt en del innvendig arbeider i del A. Tømrerne har startet med å bygge lettvegger og føringer til det tekniske anlegget i del A. Rørleggerarbeid og ventilasjonsarbeid har også startet opp i ferien.

Nå er vi tilbake i full produksjon. Mandag 9. august startet arbeidet med fasadeelementene på del B opp igjen. Når fasadeveggene er på plass i del B starter arbeidet på del C og D der vi planlegger å være ferdig med å montere fasadeelementene i slutten av september. Fremover fortsetter arbeidet med taktekking og etter hvert begynner lukking av vegger i del A.

Bildet viser del A med ferdig monterte fasadeelementer.

Vann og avløp i Kloppaveien

Vann- og avløpsledningene som ligger under gang- og sykkelveien langs Kloppaveien skal skiftes ut. Dette arbeidet har startet denne uken med felling av trær, graving og tilrigging ved Fjellhamarhallen.

I oppstarten skal vi grave langs linje 1 og etablere anleggsvei langs linje 2. Se vedlagte kart.

I starten av september skal vi starte arbeidet med å spunte i området rundt 2-tallet. Dette gjør vi for å klargjøre borregrop og etterfølgende fjellboring. Spunt er lange stålplater som vibreres ned i bakken og skal stabilisere byggegropen når det skal fjellborres. Etterfulgt av spuntingen skal det borres ned til eksisterende vanntunnel i dette punktet. Dette arbeidet medfører periodevis mye støy og er planlagt å ta 3 til 4 uker.

I samme tidsrom vil det etableres en midlertidig avkjøring fra Kloppaveien til grusbanen ved fjellhamarhallen, cirka ved 3 tallet, samt grøftegraving for vann- og avløpsledninger langs linje 3/Kloppaveien.

Kloppaveien og rundkjøringen i Marcus Thranes vei holdes åpen for trafikk mens arbeidene pågår. For å sikre fremkommelighet for gående og syklende skal vi etablere en midlertidig gang- og sykkelsti. Etter planen skal arbeidet i Kloppaveien være ferdig sommeren 2022.

Vann og avløp ved Fjellhamar stadion

Vi har startet gravearbeider i forbindelse med utskifting av vann- og avløpsledninger ved Fjellhamar stadion, området er markert på situasjonskartet under. Arbeidene kan medføre at vannet må stenges i noen timer ved omkobling av gammel/nytt vann og avløp, men slike arbeider vil bli varslet 2-4 dager i forkant.

Anleggsveien vil gå på samme måte som under bygging av den nye jernbanekulverten, altså på vestsiden av Fjellhamar torg, langs fotballbanen (se pil) og videre langs jernbanen inn til graveområdet. Dette er illustrert i situasjonskartet.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

 

Har du spørsmål?

Spørsmål om arbeidene med skolebygget og idrettsbygget:
Maiken Veium Schatvet
E-post:
maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93 02 16 22
Spørsmål om arbeidene i Kloppaveien:
Jostein Nørbech
E-post: josnor1@lorenskog.kommune.no
Telefon: 922 58 509
Spørsmål om arbeidene ved Fjellhamar stadion:
Jonas Rudi
E-post:
jonrud@lorenskog.kommune.no
Telefon: 99 48 70 02
 

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke