For å kunne opprettholde en god og rasjonell fremdrift på prosjektet kommer vi til å fortsette med de samme byggearbeidene vil det pågå noen byggearbeider i fellesferien. Arbeidene er av samme art som i dag. Arbeidene vil pågå i samme tidsrom som nå: mandag-torsdag 07:00-19:00 og fredag 07:00-17:00.

Skolebygget

Det pågår fremdeles arbeid med montasje av råbygg og ytterveggselementer. Vi skal være ferdig med råbyggmontasjen i uke 28. Pr nå gjenstår det litt jobb med del D og C. Ytterveggelementmontasjen pågår nå på del B, del A er ferdigstilt. Deretter monterer vi på del C og del D. Ytterveggen skal være ferdig montert i slutten av september.

Innvendig i bygget, del A, pågår det arbeid med innvendige vegger og føringer for det tekniske anlegget. Først monterer vi hovedføringene som går i vertikale sjakter og horisontalt over himling. Dette er rør for vann og avløp, sprinkelrør, kanaler til ventilasjonsanlegget og føringer til elektriske installasjoner.

Idrettsbygget

Det pågår arbeid med fundamenter, bunnplate og vegger i betong i flerbrukshallen og svømmehallen.

Arbeider i Kloppaveien

Vann- og avløpsledningene som ligger under gang- og sykkelveien langs Kloppaveien skal skiftes ut. Dette arbeidet starter i august. Kloppaveien og rundkjøringen i Marcus Thranes vei kommer til å være åpen for trafikk i hele anleggsperioden.

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke