Vi skal utføre en røyktest for å kontrollere tettheten av ytterveggselementene som er montert torsdag 24. juni. I den forbindelse kan det være noe synlig røyk fra byggeplassen i tidsrommet kl. 7.00-12.00.

Testen utføres ved at vi fyller opp noen rom inne i bygget med røyk og setter på trykk i rommet. Røyken vil da sive ut gjennom eventuelle lekkasjepunkter og vi kan dermed se fra utsiden om vi har noen svakheter i fasaden. Røyken er ikke farlig å puste inn.

Brannvesen og politi blir informert om røyktestingen.

Testen skal foregå i del A på skolebygget

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke