Det er stor aktivitet på byggeplassen med utbygging av den nye barneskolen og idrettshallen på Fjellhamar. Det er om lag 120 personer som jobber på byggeplassen daglig og mange byggeaktiviteter som pågår samtidig.

Etter hvert som det blir tørrere vær tørker byggeplassen opp og det blir en del støv fra anleggsmaskiner som kjører på plassen. Vi har derfor satt i gang støvreduserende tiltak ved å sprøyte anleggsveiene med et middel som minimerer støvmengden. Dette gjør vi fortløpende etter behov.

Skolebygg

Vi er godt i gang med fasadelementene på skolebygget og blir ferdig med del A før sommerferien. Vi får da tett bygg i del A slik at vann ikke kan trenge inn i bygget. Innvendig i del A er vi i gang med de tekniske føringene for elektrisitet, vann- og avløp, og ventilasjon. Vi er også i startfasen med å sette opp de første innvendige veggene.

Betongarbeidene på skolebygget blir ferdig i løpet av uke 23, når vi får støpt bunnplaten på del C. Da har vi støpt bunnplaten for hele bygget og byggets «fotavtrykk» blir tydeligere. Videre pågår fremdeles arbeid med råbyggmontasjen. Vi er nå ferdig med del B og er godt i gang med del D. Del C starter i neste uke. Råbyggmontasjen skal være ferdig i uke 28.

 

Idrettsbygg

På idrettsbygget jobber vi for fullt med betongarbeider under bakkenivå. Det er et stort omfang av betong som skal støpes og vi jobber nå med fundamenter, gulv og vegger i flerbrukshallen og svømmehallen. Samtidig etablerer vi tekniske installasjoner i grunnen under bygget, som blant annet rør for vann- og avløp og trekkerør for elektriske installasjoner. Betongarbeidene på idrettsbygget skal pågå i fellesferien.

Som følge av jordskjelvberegninger for idrettsbygget må vi gjøre en mer omfattende fundamenteringsjobb enn planlagt. Dette tar tid og arbeidene med idrettsbygget er derfor noe forsinket. Idrettsbygget skal etter den nye planen være ferdig 1. juni 2023. Dette påvirker ikke fremdriften for skolebygget som skal være ferdig i januar 2023.

Arbeider på nordsiden av jernbanen

I midten av juni starter vi med grunnarbeid på nordsiden av jernbanen med etablering av en kumgruppe for vann- og avløp. Arbeidene vil foregå innenfor byggegjerdet. Etter sommerferien skal vi sette en annen kumgruppe lengre opp i Bjørn Farmanns vei. Disse arbeidene varsles nærmere.

 

Infrastruktur i bakken

Arbeid med infrastruktur i grunn pågår fremdeles. På grunn av legging av rør i grunnen foran brakkeriggen, må vi legge om inn-/utkjøringen for brakkeriggen på ettermiddagen torsdag 10. juni og fredag 11. juni. Vi må da benytte Arne Garborgs vei som inn-/utkjøring til brakkeriggen i denne perioden.

Dette påvirker ikke anleggstrafikken inn og ut fra byggeplassen, kun parkering for mannskap i brakkeriggområdet. Arbeidene starter opp etter store deler av mannskapet tar helg torsdag ettermiddag, slik at vi minimerer antall biler som må benytte Arne Garborgs vei.

De naboene som blir mest berørt har fått varsel om dette i postkassen sin.

Arbeider lørdag 12. juni

Som tidligere varslet blir det aktivitet på byggeplassen med betongarbeid på skolebyggets del C lørdag 12. juni. Dette er nødvendig for å holde fremdriften og kunne gjennomføre planlagt betongstøp av bunnplate. Arbeidet vil pågå i tidsrommet 07.00-17.00. Det skal ikke pågå noen støyende arbeider, men et par anleggsmaskiner vil være i drift.

Arbeider på anlegget i sommer

For å kunne opprettholde en god og rasjonell fremdrift på prosjektet vil det pågå noen byggearbeider i fellesferien. Arbeidene vil pågå i samme tidsrom som nå: mandag-torsdag 07:00-19:00 og fredag 07:00-17:00.

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet dersom du har spørsmål.
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93 02 16 22

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke