Lørenskog kommune skal utvide Fjellsrud barnehage midlertidig med tre avdelinger i en paviljong på grusplassen syd for Fjellhamarhallen. Paviljongen som Fjellhamar fritidsklubb holder til i i dag skal fjernes og fritidsklubben skal flytte inn i den nye paviljongen.

Lørenskog kommune inviterer til informasjonsmøte om byggeplanene. Vi skulle gjerne ha avholdt et fysisk møte, men smittesituasjonen i Lørenskog tillater ikke det. Vi kommer derfor til å gjennomføre informasjonsmøtet digitalt via Microsoft Teams – mandag 31. mai, klokken 19:00.

Klikk her for å bli med på møtet

Dersom du ikke har Teams installert kommer du rett inn i en nettleser når du trykker på lenken. Du kan bli med i møtet herfra. Følg instruksene som kommer opp på skjermen.

Bakgrunn for prosjektet

Lørenskog kommune vokser raskt. Vi har i dag vel 42 000 innbyggere, og vi forventer en årlig befolkningsvekst på i snitt 3 % hvert år frem mot 2026. For å møte denne veksten må det bygges én ny barnehage, eller ca. 100 barnehageplasser, hvert år de neste ti årene.

Kommunen skal utvide Grønlia barnehage med tre avdelinger, bygge nye barnehager i Garchinggata og på Steinerud (Ødegården), men fram til disse er på plass er det behov for en midlertidig barnehage i kommunen. Denne skal ligge på grusplassen syd for Fjellhamarhallen.
Vel møtt!

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke