Skolebygget

Det er høy aktivitet på skolebygget og det pågår ulike byggearbeider på de forskjellige delene av bygget. På del A jobber vi med montering av ytterveggselementer, brannisolering av stål og tekking av tak for å gjøre taket tett. På del B er vi godt i gang med råbyggmontasje, mens vi på del D er ferdig med å støpe bunnplaten og har startet med å montere bæresystemet/råbygget. Vi arbeider fortsatt med betongfundamenter og bunnplate på del C.

Vi har også startet opp med det tekniske anlegget i del A. Vi etablerer de tekniske føringene som skal gå i sjakter og over himlinger. Dette er rør for vann og avløp samt kabler til elektrisk anlegg. Etter hvert kommer vi også til å starte opp med føringer for ventilasjonsanlegget.

Når vi er ferdig med å legge første tekking på taket av del A starter vi også opp med tømrerarbeider i del A. Da begynner vi å sette opp innvendige vegger. Veggene bygges hovedsakelig opp av stendere i stål og gips, og skal kles med ulike typer platekledning etter hvert.

 

Arbeider på skolebygget lørdag 29. mai

Lørdag 29. mai blir det aktivitet på byggeplassen med betongarbeid på skolebyggets del C. Dette er nødvendig for å holde fremdriften og kunne gjennomføre planlagt betongstøp av bunnplate. Arbeidet vil pågå i tidsrommet kl. 7.00-19.00. Det skal ikke pågå noen støyende arbeider, men et par anleggsmaskiner vil være i drift.

 

Idrettsbygg med svømmehall og flerbrukshall

Vi er nå ferdig med pelearbeidene på idrettsbygget og jobber for fullt med å støpe fundamenter, gulv og vegger i flerbrukshallen og svømmehallen. Samtidig etablerer vi tekniske installasjoner i grunnen under bygget, som blant annet rør for vann- og avløp og trekkerør for elektriske installasjoner.

Infrastruktur i grunn

Det pågår fremdeles arbeid med å etablere infrastrukturen i grunnen på tomta. Dette utføres etappevis. Vi skal blant annet legge vann- og avløpsanlegg og etablere gode løsninger for håndtering av regnvann, smeltevann og annet vann som renner på bakken (overvann).

 

Arbeider på nordsiden av jernbanen

Vi er ferdig med å etablere nytt ballfangernett som nevnt i forrige nyhetsbrev. I midten av juni kommer vi til å starte opp med gravearbeid i forbindelse med etablering av en kum for vann og avløp.

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet dersom du har spørsmål.
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93 02 16 22

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke