Skolebygg

I neste uke (uke 19) skal vi starte opp med bygging av ytterveggene til skolebygget. Vi starter arbeidet på del A hvor råbyggmontasjen straks er ferdig. Ytterveggen skal bestå av ytterveggselementer i treverk som produseres i fabrikk og leveres til byggeplassen klar for montering. Det første vi starter med er å montere gesimsen, som er overgangen mellom tak og vegg. Deretter monterer vi ytterveggselementene etasjevis. Elementene er 10-15 kvadratmeter store og heises på plass med kran. Arbeid med ytterveggene på skolebygget medfører lite støy og skal pågå frem til september.

Vi skal også begynne med brannisolering av stålsøyler- og bjelker i neste uke. Stål har ikke like god brannmotstand som betong. Det er derfor viktig at stålet beskyttes med brannisolasjon eller males med en type maling som gir stålet bedre brannmotstand. Vi kommer også til å starte med tekking av takene, innledningsvis del A.

Samtidig som flere nye byggeaktiviteter starter opp pågår fremdeles råbyggmontasje og betongarbeider på del C og D.

 

Idrettsbygg

Det pågår aktivitet både på flerbrukshallen og svømmehallen. Vi har begynt betongfundamentene på idrettsbygget for fullt. Parkeringskjelleren er under flerbrukshallen, det er derfor det er noe arbeid som pågår «nede i gropa» (under flerbrukshallen) og noe arbeid på bakkeplan mot Marcus Thranes vei (svømmehallen).
På idrettsbygget er vi i ferd med å ferdigstille pelearbeidene. Pelingen skal være ferdig til uke 21.

 

Arbeid på nordsiden av jernbanen ved fotballbanen

Vi har etablert fundamenter for nytt ballfangernett ved fotballbanen. Ballfangernettet vil bli hengt opp i løpet av de kommende dagene. Videre skal vi asfaltere en innkjøring til traktorskuret som er satt opp ved fotballbanen. Det kan bli noe transport med lastebil for å hente masser innenfor byggegjerdet ved kulvertåpningen. Rundt månedsskifte mai/juni skal vi utføre arbeid med etablering av kummer for vann og avløp. Disse arbeidene informeres det om nærmere.

 

Bilder fra anleggsplassen

 

Mer informasjon om prosjektet

På kommunens nettsider kan du lese mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet dersom du har spørsmål.
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93 02 16 22

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke