Skolebygg

Prosjektet er nå i full gang med montering av råbygget til skolen. Vi begynte med arbeidet for en måneds tid siden og har kommet godt i gang med del A og B av bygget. Denne uken startet vi opp med et ekstra arbeidslag, slik at vi har to arbeidslag som jobber parallelt på to ulike deler av bygget. Dette gir oss en god og effektiv fremdrift. Råbyggmontasjen på skolebygget skal pågå frem til sommerferien.

Råbygget består av bjelker og søyler i stål og betong samt betongdekker. Elementene produseres i fabrikk og leveres til byggeplassen klar for montering. Vi benytter kraner for å heise elementene på plass. Deretter gjøres nødvendige forankringer med sveising av stål og utstøping av betong. Vi har nå to kraner på plassen som benyttes til råbyggmontasjen.

Parallelt med råbyggmontasjen jobber vi fortsatt med betongfundamentering på del C og D av skolebygget.

Marcus Thranes vei

Vi har tidligere varslet at det skal etableres en avkjøring til parkeringskjelleren under idrettsbygget fra Marcus Thranes vei. Avkjøringen er nå etablert, og den blir benyttet som anleggsvei i byggeperioden. Det blir satt opp en port ved avkjøringen for avstenging til byggeplassen.

Idrettsbygg

Det pågår fremdeles arbeid med peling for å fundamentere idrettsbygget. Pelearbeidet skal pågå frem til midten av mai. Arbeidet kan medføre periodevis støy.

I tillegg til peling har vi startet opp med betongarbeider på idrettsbygget. Vi har støpt bunnplate og vegger i området hvor innkjøringen til parkeringskjelleren kommer, og skal fortsette med fundamenter, kjellervegger og bunnplate.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet dersom du har spørsmål.
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93 02 16 22

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke