For å sikre trygg og enkel adkomst for gående og syklende fra nord til den nye barneskolen og idrettsbygget på Fjellhamar, etablerer vi en jernbaneundergang rett nedenfor den lille fotballbanen på Fjellhamar. Vår entreprenør Betonmast Romerike AS har fått laget en film som viser arbeidene. Den kan du se hvis du trykker på bildet nedenfor.

For å få på plass undergangen måtte vi fjerne jernbanesporet og grave ut vollen som sporet ligger på. Dette kunne vi ikke gjøre mens det går tog på Hovedbanen, som er landets mest trafikkerte jernbanestrekning. Vi måtte derfor benytte oss av Bane NORs planlagte togstans i påsken.

Selve betongundergangen har vi støpt på forhånd inne på anleggsområdet og i løpet av ca. 70 timer i påsken ble den 450 tonn tunge konstruksjonen satt på plass. I forkant av dette ble det gjort et testløft og prøveflytting av konstruksjonen for å se at både løfting og underlag fungerte etter beregningene. Dette resulterte i at vi klarte å kjøre inn konstruksjonen på kun 35 minutter i stedet for 3 timer som var avsatt i plan.

– Takket være grundig planlegging og dyktige folk gikk jobben raskt og smertefritt, forteller prosjektleder Steen Blach Sørensen.
– Sporene og alt det jernbanetekniske var faktisk på plass 4 timer før planen. Det er vi veldig godt fornøyd med, legger prosjektlederen til.

Undergangen åpnes for gjennomgang når skole med idrettsbygg og utomhusanlegg står klart sommeren 2023.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet dersom du har spørsmål om prosjektet.
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93 02 16 22

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke