Betongundergangen er ferdig støpt og i påsken skal den settes på plass under jernbanen. Foto: Betonmast.

Betongundergangen er ferdig støpt og i påsken skal den settes på plass under jernbanen. Foto: Betonmast.

Vi har i tidligere nyhetsbrev varslet at det skal utføres arbeider knyttet til den nye jernbaneundergangen og skolen i påsken. Her kommer en orientering om hva som skal gjøres når.

I påsken setter vi på plass jernbaneundergangen

Vi skal etablere en undergang under jernbanen som skal sikre en trygg tilkomst til skolen og idrettsbygget. Jernbaneundergangen har vi støpt inne på anleggsområdet og nå skal vi skal sette den på plass. Dette er arbeider som ikke kan gjøres mens det går tog på Hovedbanen. De neste par ukene kommer vi derfor til å måtte jobbe både på natt og helligdager.

Søndag 28. mars fra kl. 07.00-15.30, mandag 29. mars fra kl. 08.00-18.30, samt tirsdag 30. mars kl. 00.00-10.00 skal vi gjøre forberedende arbeider på jernbanen. Vi skal blant annet grave frem og sikre kabler som ligger i jernbanefyllingen.

Fra torsdag 1. april kl. 07.00 til søndag 4. april kl. 16.00 skal selve undergangen settes på plass. I hele denne perioden skal det pågå anleggsarbeider på begge sider av toglinjen i området hvor kulverten skal ligge. Kort oppsummert skal vi fjerne jernbaneskinnene, grave ut jernbanevollen, sette på plass kulverten, fylle opp igjen jernbanevollen og reetablere jernbaneskinnene.

Det blir økt anleggstrafikk i området og tidvis støy i denne perioden.

Når undergangen er satt på plass skal vi gjøre etterarbeider i området.

Fra mandag 5. april til onsdag 7. april i tidsrommet fra kl. 00.00-06.00 skal det utføres etterarbeider på det jernbanetekniske anlegget.

På dagtid skal vi kjøre ut grusmasser, etablere en kumgruppe for vann og avløp og rydde opp etter oss.

Arbeider på skole- og idrettsbygg

Mandag 29. mars til onsdag 31. mars kl. 07.00-19.00 skal det være normal byggeaktivitet i tilknytning til skole- og idrettsbygget.

Torsdag 1. april og fredag 2. april kl. 07.00-17.00 skal vi også utføre betongarbeider på skolebygget. Disse arbeidene er ikke spesielt støyende.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet dersom du har spørsmål eller behov for alternativ overnatting i perioden når undergangen settes på plass (1.-4. april).
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93 02 16 22

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke