Akershus Energi Varme AS (AEV) skal legge om fjernvarmerør på tomten hvor den nye skole og idrettsbygget på Fjellhamar bygges. AEV intensiverer dette arbeidet fordi det er meldt kjøligere vær i tiden fremover og de ønsker at brudd for sine abonnenter blir så kortvarige som mulig.

Det vil derfor pågå arbeid inne på anleggsområdet utenom normal driftstid:

  • Lørdag 13. mars mellom klokken 08.00-16.00
  • Mandag 15. mars – torsdag 18. mars mellom kl. 07.00-21.00

Arbeidet som skal utføres vil medføre lite støy for naboer.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om arbeidene må du ta kontakt med:

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke