Ragnhild Aagesen

Akershus Energi Varme AS (AEV) skal legge om fjernvarmerør på tomten hvor den nye skole og idrettsbygget på Fjellhamar bygges. AEV intensiverer dette arbeidet fordi det er meldt kjøligere vær i tiden fremover og de ønsker at brudd for sine abonnenter blir så kortvarige som mulig.

Det vil derfor pågå arbeid inne på anleggsområdet utenom normal driftstid:

  • Lørdag 13. mars mellom klokken 08.00-16.00
  • Mandag 15. mars – torsdag 18. mars mellom kl. 07.00-21.00

Arbeidet som skal utføres vil medføre lite støy for naboer.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om arbeidene må du ta kontakt med:

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke