Jernbaneundergang

I tilknytning til skoleprosjektet skal vi bygge en undergang under jernbanen for å sikre en trygg og lett adkomst til skolen. I tidligere nyhetsbrev har vi varslet at det i forbindelse med etablering av undergangen vil bli mer arbeid i området på nordsiden av jernbanen.

Trykk på bildet for større versjon.

Trykk på bildet for større versjon.

Undergangen skal plasseres under toglinja i en togfri periode i påska, fra 1. april til 4. april. I ukene frem til påsken skal vi gjøre en rekke forberedende arbeider. Vi skal opparbeide en anleggsvei langs fotballbanen for tilkomst til området, se det vedlagte bildet. Videre skal vi utføre gravearbeider inn mot jernbanelinja og bore rør for vann og avløp under jernbanevollen. Traktorskjulet og lageret på nedsiden av fotballbanen skal rives. Vi har satt opp nytt lager og traktortelt ved siden av klubbhuset. Vi skal også kjøre inn store mengder grusmasser som skal benyttes når undergangen skal settes på plass.

Det kan oppleves noe støy fra anleggsmaskinene i forbindelse med forberedende arbeider. Arbeidstid er mandag-torsdag 07.00-19.00 og fredager 07.00-15.00.

I påska når undergangen skal settes på plass vil det pågå arbeider døgnet rundt fra torsdag 1. april til søndag 4. april. I den perioden vil det pågå arbeidsoperasjoner som tidvis er støyende. Kort oppsummert går arbeidet ut på å fjerne jernbanelinjene, grave ut jernbanevollen, sette på plass kulverten og fylle opp igjen med nye grusmasser.

Det skal også utføres etterarbeid i området når undergangen er satt på plass. Fra 5. april til 7. april skal det pågå nattarbeid med sveising av skinner. Arbeidet må utføres på nattestid da det ikke går tog. Vi skal også utføre annet etterarbeid med utkjøring av de gamle grusmassene, etablere en kumgruppe for vann og avløp og generell opprydding etter arbeidet. Dette arbeidet skal gjøres på dagtid.

Skolebygget

Vi jobber fortsatt med å fundamentere og etablerer installasjoner i grunnen under bygget. Neste uke starter vi opp med montering av råbygget. Søyler, bjelker og hulldekker fraktes til byggeplassen og heises på plass med kran. Det blir økt trafikk inn og ut av anlegget på grunn av dette arbeidet. Generelt er ikke råbyggmontasje støyende, men enkelte arbeidsoperasjoner kan medføre støy. Arbeidet pågår mandag-torsdag 07.00-19.00 og fredager 07.00-15.00.

Idrettsbygget

Vi har startet opp med peling for idrettsbygget denne uken. I første omgang skal vi pele nede i byggegropa under parkeringskjelleren. Arbeidet kan medføre periodevis støy.

Marcus Thranes vei

Det skal etableres en avkjøring fra Marcus Thranes vei inn til parkeringskjelleren i det nye idrettsbygget. Denne veien skal benyttes som anleggsvei under byggetiden. Arbeidet med å etablere avkjøringen starter i uke 11 og vil medføre en kort periode med trafikkregulering når vi utfører gravearbeider ut mot veien. Da stenger vi av et felt og dirigerer trafikken forbi området.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet dersom du har spørsmål eller behov for alternativ overnatting i perioden når undergangen settes på plass (1.-4. april).
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93 02 16 22

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke