Lørenskog kommune skal utvide Grønlia barnehage med tre nye avdelinger. Planleggingen av prosjektet er godt i gang. Arkitekten har tegnet bygget og laget en plan for uteområdet. Reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn etter formannskapsmøtet den 17. februar. Vi planlegger å starte selve byggingen i løpet av sommeren 2021.

Vi inviterer nå til et åpent møte for alle som er interessert i å vite mer om utvidelsen av barnehagen. I møtet kommer vi til å vise de nyeste tegningene vi har for bygget og området rundt, samt orientere om hvilke arbeider som skal utføres.

Vi skulle gjerne ha avholdt et fysisk møte, men smittesituasjonen i Lørenskog tillater ikke det. Vi kommer derfor til å gjennomføre informasjonsmøtet via Microsoft Teams – tirsdag 9. mars, klokken 18:00.

Reguleringsplan for utvidelse av barnehagen ligger nå ute til offentlig ettersyn. Saksdokumentene finner du her.

​Du kan lese mer om prosjektet på kommunens nettsider.

 

Klikk her for å bli med i møtet tirsdag 9. mars klokken 18.00

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke