Kartet viser planområdet.

Kartet viser planområdet.

Detaljreguleringsplan for en del av Marcus Thranes vei og Kloppaveien er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Hensikten med reguleringsplanen er å oppgradere Marcus Thranes vei med endret kryssløsning/rundkjøring for å tilrettelegge for tettstedsutvikling av Fjellhamar sentrum. Marcus Thranes vei skal få en bymessig og grønn utforming.

Frist for å sende inn bemerkninger er 19.03.2021.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke