Anleggsarbeidene på Fjellhamar er godt i gang. Siden arbeidene startet i oktober har vi fjernet miljøskadelige masser, stabilisert grunnen slik at vi kan grave ut parkeringskjeller under idrettsbygget, boret stålkjernepeler som skolebygget skal stå på ned til fjell og etablert en rekke energibrønner. Vi har støpt en del av skolebyggets betongfundamenter.

Vi inviterer nå til et åpent møte for alle som er interessert i å vite mer om den nye barneskolen, idrettsbygget og møteplassen på Fjellhamar. I møtet kommer vi til å vise de nyeste tegningene vi har for byggene og området rundt samt orientere om hvilke arbeider som skal utføres kommende halvår.

Hvor og når?

Vi skulle gjerne ha avholdt et fysisk møte, men smittesituasjonen i Lørenskog tillater ikke det. Vi kommer derfor til å gjennomføre informasjonsmøtet via Microsoft Teams – onsdag 3. februar klokken 18:00.

Hvordan melder jeg meg på?

For å delta må du sende e-postadressen din til kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Aagesen, (ragnhild.aagesen@lorenskog.kommune.no) innen 1. februar. Når påmeldingsfristen er ute, sender vi deg en e-post med lenke til møtet og en forklaring på hvordan du kobler deg til dersom du ikke har Microsoft Teams.

Alle interesserte er velkomne til å delta – naboer, foreldre, kommende foreldre og skoleinteresserte. Vel møtt!

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke