Den røde sirkelen viser hvor den nye jernbaneundergang

Den røde sirkelen viser hvor den nye jernbaneundergangen skal ligge.

For å sikre en trygg og lett adkomst til skolen skal vi bygge en undergang under jernbanen for gående og syklende. I tilknytning til jernbaneundergangen skal vi montere nye master til togenes strømforsyningssystem. For å kunne gjøre dette arbeidet mest mulig effektivt, må det gjøres på natten når det går færre tog.

Arbeidene skal utføres i løpet av fire netter:

  • Fredag 22. januar klokken 00.00 – 08.00
  • Lørdag 23. januar klokken 00.00 – 08.00
  • Søndag 24. januar klokken 00.00 – 08.00
  • Mandag 25. januar klokken 00.00 – 08.00

Dersom arbeidene går greit, kan det hende vi ikke trenger å bruke alle fire nettene.

Til dette arbeidet skal vi bruke blant annet skinnegående traktor og lufttrykkverktøy, og det kan medføre noe støy.

Støy kan oppleves forskjellig, og noen opplever høyere grad av sjenanse enn andre. Derfor vil vi utøve skjønn og tilby alternativ, lokal overnatting til de nærmeste naboene som har behov for det.

Ta kontakt med assisterende prosjektleder Maiken Veium Schatvet dersom du har spørsmål eller behov for alternativ overnatting.
E-post: maisch@lorenskog.kommune.no
Telefon: 93 02 16 22

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke