Arbeidsstasjon for binding av jern. Foto: Betonmast.

I forrige uke startet vi opp med betongarbeidene til det nye skolebygget på tomta. Betongkonstruksjonene utgjør en del av byggets bæresystem. Det støpes fundamenter og ringmur for å forankre bygget til pelene som er slått i bakken. Dette skal bære og stabilisere bygget. Videre støpes bunnplaten på fundamentene. Bunnplaten er grensesnittet mot resterende bæresystem som består av prefabrikkerte stål- og betongelementer.

Prosessen med å støpe betongkonstruksjoner består av forskalling, armering og støping. Vi bygger støpeformer (forskaling), setter jernstenger (armering) i støpeformene og fyller dem med betong. Armeringen gjør at betongen tåler store belastninger. Dette arbeidet er ikke støyende.

Betongarbeidene på skolebygget skal pågå frem til mai 2021. Det er planlagt oppstart for betongarbeider på idrettsbygget i februar 2021.

 

 

 

Andre pågående arbeider

  • Stabilisering av spunt: Det pågår fremdeles arbeid med å bore stag for å stabilisere spunten ved idrettsbygget. Spunten er nødvendig for å kunne grave ut masser til parkeringskjeller.
  • Gravearbeider: Graving for ringmurer og VA-anlegg ved skolebygget.
  • Peling: Det pågår pelearbeider ved skolebygget. Disse er planlagt ferdig i slutten av januar 2021. Oppstart peling ved idrettsbygget er planlagt i starten av februar 2021.
  • Forberedende arbeider for jernbanekulvert: Det skal etableres en jernbaneundergang mellom skoletomta og fotballbanen. Jernbanekulverten skal produseres/prefabrikkeres på byggeplassen, og settes på plass under et brudd på jernbanelinja i påska 2021. Forberedende arbeider for produksjon av kulverten starter opp denne uka (uke 51).
  • Brønnboring: Arbeidet med boring av energibrønner er i avslutningsfasen.

Arbeider som starter etter nyttår

  • Utgraving idrettsbygg: Utgraving for parkeringskjeller starter opp etter juleferien. Arbeidet medfører mer trafikk inn og ut av anlegget.
  • Avkjøring fra Marcus Thranes vei: I uke 1 2021 starter arbeidet med å etablere en ny avkjøring fra Marcus Thranes vei. Dette vil medføre noe arbeid ut mot Marcus Thranes vei. Avkjøringen skal bli tilkomsten til parkeringskjelleren i idrettsbygget, og vil bli brukt som anleggsvei mens byggearbeidene pågår. Avkjøringen kommer mellom idrettsbygget og BMI (Icopal).

Juleferie

Byggearbeidene knyttet til den nye skolen og idrettshallen tar ferie fra 23. desember og fram til 4. januar. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke